کسب و کار اینترنتی در رادیو اقتصاد با حضور شهرام شریف و محسن ارژنگ

logo_copy_jpg_250x250_crop_q85
این هفته نیز رادیو اقتصاد در برنامه پر طرفدار “پاتوق” خود مجددا موضوع “کسب و کار اینترنتی” را با حضور شهرام شریف از روزنامه نگاران با سابقه حوزه IT و محسن ارژنگ دبیر سرویس تجارت الکترونیک روزنامه آسیا و مبتکر” دوره راه اندازی کسب و کار اینترنتی” مورد بررسی قرارداد.

موضوعی که این روزها به بحث داغی در حوزه کارآفرینی تبدیل شده و سودهای کسب شده در این نوع از تجارت خیلی ها را به فکر راه اندازی تجارتی براین پایه انداخته است.

با شروع برنامه و اعلام تلفن و شماره ارسال پیامک برنامه از طرف مجری برنامه خیل زیادی از شنوندگان را با موضوع همراه کرد. سوالات مردم در این زمینه بیشتر در خصوص روش های پیاده سازی و فروش از طریق اینترنت همراه بود.
نکته ای که این برنامه را از برنامه قبل متمایز می کرد روشهای کاربردی بود که توسط کارشناسان برای راه اندازی و رسیدن به ایده ناب جهت شروع کار عنوان شد.
شما می توانید برای شنیدن فایل صوتی این برنامه به پایگاه www.iranseda.ir به تاریخ روز دوشنبه
۹/۵/۱۳۹۱ ساعت ۱۸ تا ۱۹ مراجعه کنید.