کارگاه آموزشی دیجیتال برندینگ

 

کارگاه دیجیتال برندینگ در تاریخ 24 بهمن از ساعت 18 الی 21 برگزار خواهد شد.

مدرسین :

دکتر آرش سلطانعلی

محسن ارژنگ

 

ثبت نام و رزرو : 88303759 021

 

عناوین مورد بحث :

• مفهوم برند
• فایده برند
• ارتباط برند با مخاطبین
• استراتژی های بازاریابی
• استراتژی ها و مدل های برند سازی
• تجربه مشتری
• مدیریت استراتژیک برند
• هویت برند
هویت ملموس و ابعاد ظاهری برند
هویت ناملموس و ابعاد باطنی برند
• انسجام و یکپارچگی برند
• نقش ارتباطات در ارزش آفرینی برای برند
• روش های خلق برند
• معماری و استراتژی برند
تعریف ساختار و قواعد استفاده از نام و نشان برند
تعریف ساختار و قواعد بصری سبک و سیاق تبلیغات، ارتباطات و تشریفات
• چگونگی خلق یک برند
• مدیریت پروژه های برندسازی

• برندسازی و دیجیتالی شدن زندگی
• تفاوت دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال برندینگ
• نقش رسانه های اجتماعی در برندسازی و مروری بر تکنیکها
• نمونه های موفق دیجیتال برندینگ
• اینفلوئنسرهای دوران دیجیتال
• نقش برندسازی دیجیتال در فروش