مصاحبه فابانیوز در مورد فینتک و فضای استارت آپی کشور

 

 

بدون شک فضای استارت آپی شکل گرفته در کشور می تواند مزایای زیادی را به همراه خود داشته باشد; از کارآفرینی جوانان گرفته تا بر طرف نمودن نیازهای شهروندان با هزینه های پایین تر و کیفیت خدمات بالاتر. حال چیزی که در این بین استارت آپ های جدید می بایست به یاد داشته باشند پیمودن مسیری نوین است که بتواند خلاهای موجود در فضای اکوسیستم را پر نمایند. نکته ای که شاید در بسیاری از مواقع با تقلید نمودن از مسیرهای قبلی نه تنها مسیر جدیدی را ایجاد نمی کند بلکه با ارائه خدمات ضعیف تر اعتماد عمومی را به کل شاخه مورد نظر از بین می برد. در کنار این معضل بحث سخت گیریهای بوروکراتیک اداری نیز می تواند به عنوان پاشنه آشیل فضای استارت آپی کشور مورد بحث قرار گیرد. حوزه فینتک در این بین شاخه ای است که به دلیل بازیگران قدرتمندی همچون بانکها و موسسات مالی فضای حرکتی محدودتری را پیرامون خود می بیند و می بایست با حمایتهای قانونی از آنها جوانان را به این مسیر هدایت نمود.

در ادامه متن مصاحبه خبرگزاری فابا(فابا نیوز) با محسن ارژنگ مشاور و مجری پروژه های دیجیتال مارکتینگ را در این حوزه خدمت شما تقدیم می کنیم که پیرامون موضوع مورد بحث انجام شده است. برای مطالعه این مصاحبه روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://bit.ly/2PnheWX