ضد تبلیغ / برنده تندیس *دوریان سیاه


وقتی به جوانب مختلف تصویر ذهنی یک تبلیغ دقت نمی کنیم.

سیر به عنوان یکی از المانهای هفت سین نمی تواند نماینده خوبی برای قرار گرفتن در کنار کفش باشد به جهت بویی که می دهد و ممکن است بوی بد کفش را در ذهن متبادر کند. سین های دیگری می توانست در این آگهی وجود داشته باشد.
از این پس به ضد تبلیغ هایی که می بینیم تندیس دوریان سیاه را می دهیم🙄. *دوریان نام میوه ای است که در جنوب شرق آسیا رشد می کند و به شدت بد بو است. 😣

#دوریان_سیاه
#تبلیغات
#درسا
#dorsa
#shoes
#iran