رقابتی سخت در تبلیغات ماستی

اینکه ماست یونانی متعلق به کیست بین علما دعواست! 😊

از یک طرف پگاه و از یک طرف میهن.

نظرتان در خصوص استفاده از ستاره های فوتبال در تبلیغات ماستی چیست ؟

 

www.instagram.com/ebmedia.ir

#ادزمدز
#adsmads

#ماست
#تبلیغات_ماستی
#مهدوی_کیا
#رحمتی
#فوتبال