خلاقیت از بین نمی رود

 

از ۱ تا ۱۰ چه نمره ای می دهید؟
#ادزمدز
#adsmads

#مجله
#خلاقیت
#بازاریابی
#ایده
#ایده_نو