توییتر و موفقیت پس از 12سال

توییتر پس از ۱۲ سال در انتهای سال ۲۰۱۷ به سود دهی رسید.

برای رسیدن به موفقیت صبر داشته باشید.

#کسب_و_کار
#توییتر
#تجارت
#twitter
#business
#success