تب داغ استارت آپ در ایران – قسمت 2 – رادیو اقتصاد

قسمت دوم گفتگوی رادیو اقتصاد در خصوص استارت آپ ها را از دقیقه 16 شنوا باشید :

ویژگیهای یک استارت آپ

درآمد پایدار از یک استارت آپ

توسعه استارت آپ

توسعه برند

توسعه کسب و کار

ارزش پیشنهادی یک استارت آپ

روندهای درآمدی یک استارت آپ/ جریانهای درآمدی

درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم یک استارت آپ

درآمدهای تبلیغاتی یک استارت آپ/ کسب و کار اینترنتی به عنوان درآمد غیرمستقیم

جریانهای هزینه ای یک استارت آپ / ساختار هزینه ها

از هر 10 استارت آپ 7 استارت آپ با شکست مواجه میشوند

مشاوره بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ

تحقیقات بازار

شناسایی رقبا

نگاه کردن به ایده از زوایای مختلف

دلیل شکست های یک استارت آپ

 

جهت مطالعه مقاله درج شده در روزنامه آسیا در خصوص استارت آپ کلیک نمایید.