بیشتر بخوانید

رسالت شما در زندگی چیست؟

  طراحی کیهانی برای دستیابی‌به موفقیت محسن ارژنگ شک نکنید که خداوند هم از تک تک ما می‌خواهد به موفقیت خیره کننده‌ای دست پیدا کنیم و  فردی ثروتمند، سالم، شاد، مالامال از عشق و سرشار از نهایت سود و فایده برای مخلوقات او باشیم و به همین اندازه آشکار است که او هر یک از […]

بیشتر بخوانید

از اهداف ثانویه برای رسیدن به هر چیزی استفاده کنید

محسن ارژنگ هر فردی در‌ این کره خاکی برای ادامه حیات به پول نیاز دارد و تقریباً همه مردم تصور می‌کنند که برای رسیدن به پول باید روی آن تمرکز کنند. جالب‌ اینست که بیشتر افراد در ازای انجام هر کاری در اندیشه رسیدن به پول هستند. متأسفانه، نتیجه‌ این رفتار محکوم کردن خودشان به […]