ابهام در تشخیص برند

یکی از ضعف های مدل ها در تبلیغات اینست که به دلیل همکاری مداوم با یک برند خاص، اکثر مخاطبان آن مدل را با همان برند میشناسند و به هنگام تغییر برند و همکاری با برند جدید مخاطب نمی تواند به راحتی این تغییر را قبول کند. #کمرون_زیگزال #تونینو_لامبورگینی   www.instagram.com/ebmedia.ir