تبلیغ خلاق

چی توز از آن دسته برندهایی است که از ابتدا دیدگاهی خلاقانه به تبلیغات داشت. طراحی کاراکتر میمون چی توز که نمادی به یادماندنی در ذهن ها شد. کاری که محصولات اشی مشی نتوانست انجام دهد و خیلی زود از گردونه رقابت خارج شد با اینکه اشی مشی هم در زمان‌خود سر و صدایی به […]