محصولات خلاق با کوچکترین تصویرسازی تبلیغات خلاقی هم میسازند.

شرکت ولوو سیستمی ایربگی را در یکی از محصولات خود اضافه کرده است که قبل از تصادف با عابر پیاده ایربگی از بدنه خودرو بیرون آمده و مانع از برخورد با عابر می شود.   www.instagram.com/ebmedia.ir @volvocars #ادزمدز #adsmads #ولوو #خودرو #برند