دیجیتال برندینگ

      یکی از چهره های محبوب اینستاگرام در سطح جهان استیک نصرت . دارای شعباتی در کشورهای مختلف – دارای ارزش پیشنهادی مشخص برند – تلفیقی از پرسونال برندینگ و برندینگ شرکتی #ادزمدز #adsmads #نصرت #استیک #غذا