دریافت مدال ITE

دریافت مدال نمایشگاه تراکنش ایران ITE بعنوان عضو شورای برنامه ریزی اولین جشنواره فین تک ایران #ادزمدز #adsmads #فینتک #کارآفرینی