بیشتر بخوانید

تندیس *دوریان سیاه

در ارتباط با مقاله قبلی بد ندیدیم که خود دوریان را نیز به شما نشان دهیم. میوه ای بد بو که به قول یکی از دوستان مزه پیاز گندیده ای را می دهد که در شیر مخلوط کرده باشند. از این پس تندیس *دوریان سیاه را به ضد تبلیغ های ایرانی و جهانی اعطا می […]