توییتر و موفقیت پس از 12سال

توییتر پس از ۱۲ سال در انتهای سال ۲۰۱۷ به سود دهی رسید. برای رسیدن به موفقیت صبر داشته باشید. #کسب_و_کار #توییتر #تجارت #twitter #business #success