تبلیغ خلاق

  کاری از وزارت توریسم هائیتی در جواب به دونالد ترامپ که کشورهای افریقایی را مستراح نامیده بود. اقدامی سریع و خلاق که توسط این کشور انجام گرفته بسیار قابل توجه است. هائیتی یکی از کشورهای زیبا در زمینه طبیعت گردی است. #ادزمدز #adsmads #هائیتی #گردشگری #برند   www.instagram.com/ebmedia.ir