رقابتی سخت در تبلیغات ماستی

اینکه ماست یونانی متعلق به کیست بین علما دعواست! 😊 از یک طرف پگاه و از یک طرف میهن. نظرتان در خصوص استفاده از ستاره های فوتبال در تبلیغات ماستی چیست ؟   www.instagram.com/ebmedia.ir #ادزمدز #adsmads #ماست #تبلیغات_ماستی #مهدوی_کیا #رحمتی #فوتبال