ارزیابی موفقیت نوین چرم در همکاری با بهرام رادان

    شاید بیش از یک سالی است تبلیغات برند نوین چرم با همکاری بهرام رادان را در خیابانهای مختلف می بینیم. حتی در روزهای گرم تابستان هم این تبلیغات دیده می شد به امید روزهای سردی که در پیش است. بدون شک هدف تبلیغات افزایش فروش است و هدف انتخاب سفیر برند فروش هر […]