Different UI and UX

 

 


تجربه کاربری موضوعی است که در هر کسب و کاری می تواند تمایز ایجاد کند. اینکه یک فال فروش دید متفاوتی به کار خود داشته باشد قابل توجه است. همواره دیدیم که فال فروش ها بطور تکراری فالها را در پاکت به مردم نشان داده و درخواست کمک می کنند.
اینکه با یک روش متفاوت همه فالها از پاکت در آمده اند و گنجشکی که در قفس هست مسئولیت را از روی دوش خودش برداشته و در قفس پوشیده شده با پلاستیک برای جلوگیری از سرما در حال استراحت است در نوع خودش جالب است.
از طرف دیگر برچسب تبلیغاتی سن ایچ روی قفس خود ماجرای دیگری است که در نوع خود می تواند جایگاهی تبلیغاتی را نشان دهد. (البته مسلما فال فروش هدفش این نبوده و فقط به دید خودش میخواسته کارش شیک تر جلوه داده بشه) البته این مطلب همراه با مزاح بود ولی دید جالب این مرد فال فروش می تواند درسی باشد برای صاحبان کسب و کارهایی که به تجارت خود با دیدی تکراری نگاه می کنند.
#ادزمدز
#adsmads

#فال
#مشتری
#کسب_و_کار