خلاصه کتاب “اعترافات یک تبلیغاتچی”

اعترافات یک تبلیغاتچی نویسنده: دیوید اگیلوی خلاصه سازی: یاسمن اسدی   آیا دیوید اگیلوی یک نابغه است؟ در ابتدا خاطره ای را از زبان دیوید اُگیلوی برای شما می آوریم : اگیلوی در دوران جوانی خود در رستوران هتل مجستیک پاریس کار میکرده است. یک بار میگو در آشپزخانه تمام می شود و اگیلوی به […]