12 سوال مهم قبل از ساخت یک صفحه فرود

  مترجم: مهرناز کرملو   اینکه مردم بر روی تبلیغ شما کلیک کنند ،تنها بخش کوچکی از کل فرآیند بازاریابی است. شما به یک لندینگ پیج عالی نیز نیاز دارید تا مردم را به خرید و یا عمل مورد نظر خود ترغیب کنید.کمپین های پولی بهترین انتخاب برای زمانی هستند که شما می خواهید نتایج […]