گفتگوی رادیو فرهنگ در خصوص کتاب راه تنبلی به سوی موفقیت

حجم کم

راه تنبلی به سوی موفقیت و گفتگوی رادیو فرهنگ در خصوص محتوای این کتاب می تواند حاوی نکاتی باشد که شیوه نوینی از مسیر دستیابی به موفقیت را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در این گفتگو مترجم کتاب در خصوص محتوای این کتاب توضیحاتی را ارئه می دهد.

در این کتاب مسیر موفقیت به شیوه ای کاملا جدید تشریح می شود و  روش سنتی و مرسوم را به چالش می کشد و گفتنی است که خواندن همه فصل های آن توصیه می شود چرا که مطالعه بخشهایی از آن نمی تواند شما را به هدف اصلی برساند. خواندن حداقل 2 بار این کتاب پیشنهاد می شود. چرا که نکات نهفته در لابلای جملات آن در دفعات متعدد خواندن آن مشهود می شود.

این گفتگو را  از دقیقه 8 شنوا باشید.

 

 

مطلب مرتبط :

گفتگوی رادیو فرهنگ در خصوص کتاب لطفا متفاوت باشید!