گاف در کپی رایتنیگ

 

 

واقعا چرا اطلاعات انگلیسی ما ایرانیا انقدر پایینه ؟
آیا چک کردن متون تبلیغاتی به اندازه هزینه کرد غیر تخصصی روی عکاسی و حساسیت روی ژست های مصنوعی تبلیغاتی ارزش ندارد ؟
Ideal life # ideal lief
این چیزی که نوشته شده لیف ایده آل است نه زندگی ایده آل
#دوریان_سیاه
#گاف