کنفرانس اکوشهر در ایران ۱۴۰۴ برگزار شد

اکوشهر- محسن ارژنگ
نخستین کنفرانس ملی “اکو شهر در ایران۱۴۰۴″ با حضور اساتید، صاحب نظران و نخبگان زیست محیطی و مدیران امور شهری کلانشهرها با محوریت موضوعاتی همچون مدیریت پسماند و بازیافت در اکوشهر، منظر و معماری شهری در اکوشهر، ارائه تکنولوژی های نوین در مدیریت اکوشهر و کشاورزی شهری در اکوشهر به مدت یک روز در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۱در تالار اندیشه تهران برگزار شد.
در این کنفرانس چهره های شاخص مدیریت شهری از سراسر کشور شرکت داشتند و با حضور این مدیران تندیس اکوشهر به ۵ کلانشهر کشور اعطا شد.
همچنین در این کنفرانس محسن ارِژنگ مدیر روابط عمومی و عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس در خصوص نقش اکوشهر در برند سازی شهری به سخنرانی پرداخت .