کفش ملی⁩ و ⁧کیکرز ⁩فرانسه


کفش ملی⁩ و ⁧کیکرز ⁩فرانسه با تاسیس شرکت مشترک، تولید کفش در ایران را با تکنولوژی فرانسوی آغاز خواهند کرد.

حرکتی جالب و درخور یک برند قدیمی
تبریک به کفش ملی ✌️

#ادزمدز
#adsmads

#کفش_ملی
#کفش
#برندسازی
#فرانسه
#ایران
#ریبرندینگ