پورشه پدر، پورشه پسر


مدل افسانه ای نهصد و یازده پورشه، همواره برای ماشین بازها رویایی بوده، هست و خواهد بود.
شش سال پیش پس از بیش از نیم قرن پورشه تصمیم گرفت تا روحی جدید به این مدل بدمد.
بنابراین مدل نهصد و یازده جدید را به بازار عرضه کرد.
این تبلیغ به زیبایی، پدر و پسر را روبروی هم قرار داده و با کپی رایتیتنگی قوی اصالتی مدرن را به تصویر کشیده است.
#ادزمدز
#adsmads
#پورشه
#۹۱۱
#خودرو