نظرسنجی

 


نظرتان راجع به لوگوی اپلیکیشن درخواست خودرو دینگ چیست ؟
نامگذاری
رنگبندی
گرافیک لوگو
#نظرسنجی
#اسنپ
#دینگ
#تپسی