مدلهایی که باعث فروش می شوند


استفاده از مدلهای تبلیغاتی باید به فروش کمک کنند. بطور کلی مدلها در تبلیغات سه دسته هستند. – آنهایی که از نردبان برند بالا می روند تا رشد کنند و هیچ کمکی به برند نمی کنند و گاهی برند را تنزل می دهند. – مدلهایی که نقشی خنثی در تبلیغات دارند. – مدلهایی که برند را ارتقاء می دهند.
در برندسازی باید نقش مدلینگ واضح تعریف شود و صرف حضور یک مدل نمی تواند باعث ارتقاء جایگاه برند و یا افزایش فروش شود.
در صورت انتخاب درست، یک مدل می تواند سکوی پرتاب یک برند باشد.‌ #ادزمدز
#adsmads
#مدلینگ
#مدل

 

www.instagram.com/ebmedia.ir