“لطفا متفاوت باشید!”پرفروشترین کتاب ایران در زمینه ارتباط موثر معرفی شد

17926_1

کتاب “لطفا متفاوت باشید!” به عنوان پرفروشترین کتاب ایران در زمینه ارتباط موثر معرفی شد.
این کتاب در مدت زمان کوتاهی توانست تا رکورد فروش کتابهای حوزه ارتباط موثر در ایران را به رقم جدیدی برساند. در این کتاب به زبان ساده فرا خواهید گرفت تا با رعایت تکنیکهایی ظریف تاثیرگذاری و کاریزمای وجودی خود را تقویت کنید.
برای پیوستن به باشگاه طرفداران کتاب لطفا متفاوت باشید! در facebook به لینک زیر بروید و از اخبار جدید در مورد این کتاب شگفت انگیز با خبر شوید:
www.facebook.com/pleasebedifferentclub