digital-media-21

 

طراحی وبسایت و اپلیکیشن
آن چیزی که در اولین وهله آشنایی با شما توسط مشتری دیده می شود وبسایت شماست و در سناریویی محتمل تر مشتری ابتدا از شما می پرسد که آیا وبسایت دارید؟

پس داشتن وب سایت امری انکارناپذیر در تجارت های امروزی است و مهمتر از داشتن وبسایت بهره مندی از یک وبسایت حرفه ای است که بتواند جایگاه برند Brand Position  شما را ارتقاء دهد. یکی از راهکارهای ما در خصوص برندسازی مجموعه ها بررسی کلیه عوامل موثر در تصویر برند Brand Image  است که به عنوان یکی از ارکان مهم بهره مندی از یک سایت حرفه ای حائز اهمیت است.

رسانه تجارت الکترونیک ایران با جمع آوری نیروهای متخصص در برنامه نویسی و طراحی تیمی را تشکیل داده است تا نیاز شما را در این امر به نحو احسن برآورده نماید. ما به عنوان یک آژانس برند به خوبی می دانیم که شما به جهت درگیریهای متعددی که دارید شاید فرصت نگاه کردن از دید مشتری به تجارت خود را نداشته باشید در این زمینه به عنوان یک مشاور از دید مشتری به تجارت شما نگاه می کنیم و پس از اولین جلسه رسمی بین ما و شما راهکارهای موفقیت شما در اینترنت را پیشنهاد خواهیم نمود. طراحی سایت از 2 جنبه در مجموعه ما مورد بررسی قرار می گیرد :

 

1- برنامه نویسی دقیق و رعایت نکات فنی در زمان لود سریع، استفاده از تکنیکهای ON Site SEO  جهت ارتقاء سایت شما در موتورهای جستجو

2- گرافیک و طراحی دقیق با استفاده از تکنیکهای UI و UX  به جهت اینکه مشتری چه حسی نسبت به سایت شما خواهد داشت؟

 

پس از طراحی سایت شما، کمپینهای بازاریابی اینترنتی را به شما پیشنهاد می کنیم فراموش نکنید موفقیت سایت شما در گرو داشتن یک مشاور حرفه ای در زمینه بازاریابی اینترنتی است که بتواند موثرترین و مقرون به صرفه ترین راهکارها را در این زمینه به شما پیشنهاد و کمپین بازاریابی اینترنتی شما را تدوین نماید.