سایت خود را مثل ویروس در جامعه پخش کنید!

viral_marketing2

محسن ارژنگ
یکی از تکنیکهای موثر در برندینگ یک وبسایت و هم چنین افزایش فروش آن استفاده درست از بازاریابی ویروسی است. در این شیوه از بازاریابی خود افراد به عنوان مبلغان کالا و خدمات شما عمل خواهند کرد. در کتابی که با عنوان قانون ۸۰ – ۲۰ می خواندم به نکته ای اشاره شده بود بر این مبنا که ۲۰ درصد از تلاشهای ما باعث بوجود آمدن ۸۰ درصد از موفقیتهای ما می شود و این قانونی است که بطور نا نوشته در طبیعت این جهان حاکم است. به نظر من بازاریابی ویروسی استفاده از همین قانون است و شما با انتشار یک ویروس می توانید از نیروی پتانسیلی بهره مند شوید که شما
را از کارهای اضافی خلاص می کند.
• ویروسی ارزشی: در این حالت افراد تجربیات با کیفیت خود را با دیگران سهیم می شوند.
فرد الف محصولی را امتحان می کند و آن را خوب می‌یابد. پس او به فرد ب می گوید که او نیز این محصول را امتحان کند. سایتهای هات میل، آمازون، یاهو و کتابهای هری پاتر همگی مثالهایی از این نوع بازاریابی هستند. در این حالت محصولات باید به اندازه کافی خوب باشند تا منجر به ترغیب افراد شوند. در واقع استفاده از این جمله که ” این موضوع را برای دوستان خود به‌صورت رایگان ارسال کنید” یک محصول را ویروسی نمی کند، بلکه آنها فقط به استفاده کنندگان اجازه می دهد تا درباره محصولات خوب با دیگران صحبت کنند.

• ▪ ویروسی حیله ای : افراد به دلایل زیادی‌، ازطریق تشویق دیگران سعی در فروش محصول می کنند.
فرد الف سعی می کند تا فرد ب را متقاعد کند که محصول را امتحان کند، زیرا ممکن است در صورت استفاده فرد ب از آن محصول، فرد الف پاداشی دریافت کند. در این حالت استفاده کننده بایستی احساس کند که پاداش ارزشمند است و اینکه محصولات به اندازه کافی خوب باشند که برای نارضایتی احتمالی دیگران بتوان ریسک کرد. به عبارت ساده ، زمانی که محصولات به اندازه کافی با کیفیت نیستند ، افزودن پاداش ممکن است منجر به واکنش شدید استفاده کننده در برابر فروش شود.

• ویروسی حیاتی : افراد می خواهند تا در تجربیات خود با کسانی شریک شوند که به محصولات معین و ویژه ای نیاز دارند. فرد الف می خواهد در تجربه یک محصول با فرد ب شریک شود و فرد ب نیاز به محصول دیگر دارد و الی آخر. نرم افزارآکروبات و سایت Ebay مثالهایی از این دسته اند. در این حالت استفاده کننده است که بایستی احساس کند که آن تجربه و محصول ارزشمند است تا علاوه بر ایجاد تغییر در خود شخص ، دلیلی برای ارسال آن به دیگران نیزداشته باشد.
▪ ویروسی مار پیچی: افراد می خواهند تا در تجربیات شاد، و یا جالب با دیگران شریک شوند.
فرد الف می خواهد تجربه خود را با فرد ب در میان بگذارد، به خاطر اینکه او فکر می کند که فرد ب نیز آن موضوع را مثل خودش شاد ، و یا جالب می داند. ذکر این موضوع لازم است که محصولات و کالاهای اجباری مناسب این طبقه نیستند.

• ویروسی نا خوشایند: افراد به دیگران درباره تجربیات منفی خود هشدار می‌دهند.
فرد الف محصول را امتحان می کند و در می یابد که محصول خیلی بدی است‌. سپس او مانع استفاده فرد ب از این محصول می شود. کسی که محصولاتی با کیفیت پایین ایجاد می‌کند که مطابق با نظر و سلیقه استفاده کننده نیست. یا محصولاتی که استفاده کننده حالت مزورانه‌ای را در آن محصول مشاهده می‌کند، این نوع ویروس را ایجاد می‌کند.
مطابق با بررسیهای صورت گرفته به طور متوسط کاربران آنلاین ، دوازده نفر دیگر را از تجربه خرید خود آگاه می‌کنند و این پویایی، قدرت بازاریابی ویروسی است.

برندسازی شخصی یک ایده است که به شما کمک می کند تا مانند برندها ی فعال در بازار خود را معرفی نمایید . برندسازی شخصی در بازاریابی اینترنتی و بازاریابی عمومی بصورت یک ایده عمومی در آمده است .
در زندگی نیز همانند تجارت ، برندسازی باعث اثر گذاری و قدرت پایدار و کمک به حذف رقبا می شود . برندسازی فقط برای شرکتها مطرح نمی باشد و هر فرد می تواند با داشتن اهداف مشخص و استفاده از استراتژی های مناسب یک برند پایدار داشته باشد . این برند به او کمک می کند تا در رسیدن به اهداف خود موفق شود . داشتن یک برند شخصی در دنیای مجازی امروز یک نیاز می باشد. با برند شخصی می توان به جایگاه سازی فردی رسید و به جایگاه یابی رقبا پرداخت . برند شخصی شما زمانی معتبر می باشد که شما در رفتارهایتان وحدت رویه داشته باشید . نداشتن چشم انداز شخصی ، دانش شخصی ،یادگیری فردی ،تفکر ، اعتماد و علاقه مساوی با نداشتن برند شخصی می باشد.