رییس جمهور کانادا و تبلیغاتی تحسین برانگیز

جورابهای نخست وزیر کانادا که برای همه سوال بود و باعث شگفتی همه شد معلوم شد این جورابها مال شرکتی متعلق به پسر جوان ۲۱ ساله ای مبتلا به سندرم داون است و با این کار براش تبلیغ کرده

 

www.instagram.com/ebmedia.ir

#ادزمدز

#adsmads

#کانادا
#سندرم