شما می توانید از خدمات سخنرانی مدیران و مشاوران رسانه تجارت الکترونیک ایران در سازمان خود بهره مند شوید.

سخنرانان :

            مشاوران رسانه تجارت الکترونیک ایران

موضوعات مورد سخنرانی :

  • بهبود و توسعه فروش
  • رهبری و مدیریت سازمان
  • برندسازی
  • فنون مذاکره و زبان بدن
  • نقش بازاریابی اینترنتی در توسعه فروش

موسسات، نهاد ها و شرکتهایی که از این خدمت استفاده نموده اند :

اجلاس بین المللی برندهای صنعت ساختمان – برند و ساختمانهای سبز

دانشگاه تهران – دانشکده کارآفرینی – بوت کمپ کسب و کار اینترنتی 

دانشگاه علامه طباطبایی – دوره راه اندازی کسب و کار اینترنتی

موسسه بین المللی Meirc – توسعه و مدیریت فروش

شورای اسلامی شهر ارومیه – برندسازی شهری

شهرداری ارومیه – برندسازی و توسعه پایدار شهری

دانشگاه الزهرا

دانشگاه علم و صنعت

شهرداری تهران – کسب و کار اینترنتی

گروه خودروسازی سایپا – برندسازی آنلاین

وزارت بهداشت و درمان – جستجوی پیشرفته در اینترنت

شرکت الیاس سانیا – نفش برندسازی شخصی در توسعه فروش

موسسه روانشناسی رامش – مراسم امضای کتاب “لطفا متفاوت باشید!” – زبان بدن

دانشگاه صنایع و معادن – بازرگانی بین الملل

موسسه ایده

جشنواره ایده بازار دانشگاه امیرکبیر – تجاری سازی اختراعات

رادیو اقتصاد – برندسازی و کسب و کار اینترنتی

رادیو فرهنگ – بازاریابی اینترنتی

رادیو تهران – کسب و کار اینترنتی

شبکه 1 سیما – تجاری سازی اختراعات