دینگ و درماندگی‌ در تبلیغات


در مقاله های گذشته راجع به استراتژی بدون هدف این اپلیکیشن در تبلیغات نوشته بودیم.
در استراتژی جدید تبلیغاتی، این اپ درصدد همراه کردن اپهای دیگر با خود در تبلیغات است. استراتژی که هیچ ارتباطی به حرکت قبلی آنها ندارد‌.
این آشفتگی به وضوح نمایان است و نشان از این می دهد که استراتژی پیشین آنچنان جوابگو نبوده است.
این موضوع نمایانگر اینست که استفاده از سلبریتی ها بدون داشتن یک هدف مشخص نمی تواند برندها را به سرمنزل مقصود برساند و در همه حال خلاقیت در تبلیغات حرف اول و آخر را میزند.
#ادزمدز
#adsmads
#دینگ
#علی_دایی
#اپ
#تاکسی
#اسنپ
#تپسی
#خلاقیت