دغدغه های نامگذاری


همواره نامگذاری بعنوان یکی از گامهای شروع یک فعالیت تجاری محسوب می شود. از دغدغه های نامگذاری می توان به تشابهات و سوء استفاده های تجاری و یا داشتن مفهومی نادرست در بازار هدف اشاره نمود.
دو مورد بانک شهر و موسسه آرمان که در تصویر می بینید و همچنین آبمعدنی “اَلَموت” بعنوان دو مورد قابل بررسی است.
این آبمعدنی پس از تجربه فروش در داخل کشور درصدد توسعه بازار خود در کشورهای عربی برآمد که با شکستی غیرقابل باور روبرو شد.
دلیل چه بود ؟
واژه اَلَموت در زبان عربی الموت به معنای مرگ تلفظ می شود. گویی با نوشیدن آن شربت مرگ را نوشیده اید.
مسلما انتخاب نام، یکی از دغدغه هایی است که شاید نه در ابتدای راه بلکه در ادامه و توسعه کسب و کار اهمیت خود را بیش از پیش نمایان سازد.

یکی از خدمات گروه ebmedia، طراحی و اجرای پروژه های برندسازی است که در بسیاری از موارد از انتخاب یک نام مناسب برای یک برند آغاز می گردد.

#ادزمدز
#adsmads
#نامگذاری_برند
#برند
#برندسازی
#بانک_شهر
#بانک
#الموت
#آبمعدنی