دریافت مدال ITE


دریافت مدال نمایشگاه تراکنش ایران ITE بعنوان عضو شورای برنامه ریزی اولین جشنواره فین تک ایران
#ادزمدز
#adsmads

#فینتک
#کارآفرینی