تندیس *دوریان سیاه


در ارتباط با مقاله قبلی بد ندیدیم که خود دوریان را نیز به شما نشان دهیم.

میوه ای بد بو که به قول یکی از دوستان مزه پیاز گندیده ای را می دهد که در شیر مخلوط کرده باشند.

از این پس تندیس *دوریان سیاه را به ضد تبلیغ های ایرانی و جهانی اعطا می کنیم. باشد تا خود را اصلاح کنند. 😁

اگر تبلیغی دیدید که لایق این تندیس بود برای ما ارسال کنید.

#ایران
#تجارت
#کسب_و_کار
#تبلیغات
#دوریان_سیاه
#ضد_تبلیغ
#موفقیت
#شرکت_نوپا
#استارت_آپ
#رشد
#برندسازی
#برند
#مشاوره_برندینگ
#مشاوره_برندسازی
#blackdorian