تبلیغ سفر یا تبلیغ محصول؟


یکی از انواع تبلیغات، تبلیغات قرعه کشی محور است که می تواند انگیزه بخش خرید محصول شود. حال اینکه این قرعه‌کشی ها چقدر واقعی است موضوع دیگری است که در پستهای آتی به آن می پردازیم. ولی …. در تبلیغ محصولات پاندورا به قدری سفر به استانبول پررنگ است که اصلا نمی توان متوجه شد که کدام برند و به چه دلیلی میخواهد ما را به استانبول ببرد؟
#پاندورا
#مسابقه
#قرعه_کشی
#تبلیغات

www.instagram.com/ebmedia.ir