تبلیغ خلاق

 
کاری از وزارت توریسم هائیتی در جواب به دونالد ترامپ که کشورهای افریقایی را مستراح نامیده بود.
اقدامی سریع و خلاق که توسط این کشور انجام گرفته بسیار قابل توجه است.
هائیتی یکی از کشورهای زیبا در زمینه طبیعت گردی است.
#ادزمدز
#adsmads
#هائیتی
#گردشگری
#برند

 

www.instagram.com/ebmedia.ir