تبلیغ جذاب


هواپیمایی نیوزلند در تبلیغی جالب حیوانی به نام کیوی را به هواپیما آورده و در توضیحش گفته که کیوی خیلی دوس داره با هواپیمایی ما سفر کنه چون عاشق غذاهای نیوزلندی ماست.

www.instagram.com/ebmedia.ir
#ادزمدز

#adsmads