تبلیغی متفاوت برای کتابی متفاوت

IMG_20120519_162620

محسن ارژنگ
چند روز پیش یکی از دوستان خوبم که مدیر بازاریابی یکی از شرکتهای خارجی در ایران است تماسی با من گرفت و خبر جالبی را به من داد.
او گفت : دیروز از کنار کتابفروشی در کرج می گذشتم که ناگهان ویترین آن مغازه نظرم را جلب کرد. ویترینی که پر بود از کتاب “لطفا متفاوت باشید”
از او خواهش کردم تا عکسی از آن کتابفروشی گرفته و برایم ارسال کند او هم لطف کرد و فردای آن روز برایم فرستاد.
نام این کتابفروشی که ندای سبز کتاب است در یک ابتکار خودجوش این کار را انجام داده و از همین رسانه و از طرف همه بجه های رسانه تجارت الکترونیک از مدیر آن تشکر می کنیم.