تبلیغی خلاق از اپ فضول

مانی خوشبین یکی از ایرانیهای موفق امریکا جدیدا اپلیکیشن فضول را راه اندازی کرده است.
در این عکس بطور غیر مستقیم به محصول خود اشاره میکند.

#ادزمدز
#adsmads

#اپلیکیشن
#mannykhoshbin