برگزاری دوره تکنیکهای جستجوی پیشرفته در شرکت سایپا

adverimg-75561
با توجه به رشد روز افزون کاربرد اینترنت در تجارت جستجوی هدفمند در اینترنت می تواند شما را در یاقتن مسیرهای نوین یاری کند. این دوره با هدف رسیدن به نقطه قابل اتکایی در جستجوی پیشرفته برای کارشناسان و مدیران شرکت سازه گستر سایپا از تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ تا ۲۲/۷/۱۳۹۱ در شرکت سازه گستر سایپا توسط مدیرعامل رسانه تجارت الکترونیک ایران برگزار می شود.