اصلاح تبلیغ

 

بعد از مقاله قبلی و نقد تبلیغات این برند، تغییرات را در طراحی پست تبلیغاتی چرم پاندورا شاهد هستیم.
تبریک به تیم طراحی گرافیک این شرکت‌. باز هم جای مینیمال کار کردن در طراحی پستهای این شرکت وجود دارد.
#چرم
#چرم_پاندورا
#پاندورا

 

www.instagram.com/ebmedia.ir